Helle Gotved

Gotvedgymnastik

Teksten her er lånt fra Gotvedskolens hjemmeside:

Gotvedgymnastikken tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper.

Omkring 1945 forkastede hun sin uddannelse som gymnastiklærer og den gængse måde at undervise på. Hun ønskede at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde.

Samtidig skulle musikken ændres fra at være et ligegyldigt “lydtapet” til at være en integreret del af gymnastikken - bevægelsens “sjæl”.

For at få kvalificerede lærere måtte Helle Gotved i 1958 starte sin egen uddannelse. Lærerne skulle have stor viden om kroppens funktioner og kende til psykosomatiske sammenhænge. Undervisningens mål var at styrke og afbalancere kroppen og derved forebygge kropslige gener.

I dag er alle skolens lærere uddannet som bevægelses-pædagoger efter Helle Gotveds principper. Gotved-gymnastikken har forlængst stået sin prøve og er kendt for sine gode resultater.

Helle Gotved modtog i 1987 Ridderkorset for sin enestående indsats i gymnastikkens tjeneste.